بازی باکارات (Baccarat)

یکی دیگر از بازی های با کارت یا همان پاسور است که به دلیل ساده بودن محبوبیت زیادی در میان طرفداران بازی های کازینویی دارد. این بازی در میان ثروتمندان و اشراف زادگان اختراع شد و تا مدتها تنها در طبقه اشراف بازی می شد و حال جای خود را در میان مردم عادی نیز پیدا کرده است .

نحوه انجام بازی باکارات

این بازی بسیار به بازی بلک جک شبیه است اما تفاوت هایی هم دارد در بازی باکارات کارتهایی که توسط توزیع کننده کارت یا دیلر پخش می شود بین تمام بازیکنان مشابه هستند و هر بازیکن یا پلیر دست متفاوتی ندارد. Multi player و هم به صورت چند نفره single player بازی باکارات هم به صورت تک نفره بازی میشود. تنها تفاوتش این است که به صورت چند نفره ، افراد دیگری هم دور میز کازینو حضور دارند و شما میتوانید بازی آنها را نیز مشاهده کنید که خالی از لطف نیست و میتواند هم آموزنده باشد و هم هیجان بازی را چند برابر کند.

طریقه پخش کردن کارت ها

در بازی باکارات در یک سمت بازیکن (پلیر) و در سمت دیگر بانکر قرار دارند که دیلر یا کارت پخش کن ، کارت را در بین انها توزیع میکند . پخش کننده کارت ، کارت های بازیکن را در سمت چپ میز و کارت های بانکر را در سمت راست میز می گذارد . و به هرکدام از انها 2 کارت میدهد ( در شرایطی ممکن است دیلر کارت سومی نیز به بازیکن یا بانکر بدهد که در ادامه توضیح خواهم داد).

هدف از بازی باکارات چیست؟؟

شما در این بازی باید بتوانید پیش بینی کنید که کدام از دو طرف بازی ، بانکر یا بازی کن دستش به عدد 9 نزدیکتر است و یا پیشبینی کنید که ارزش دست هر دو با هم برابر است . در این صورت شما شرط را برده اید . در هر دست از بازی باکارات ممکن است سه حالت اتفاق بیفتد :

ارزش کارتها در بازی باکارات

در هر بازی کارت ها ارزش های متفاوتی دارند در بازی باکارات نیز ارزش هر دست متناسب با ارزش مجموع کارت های موجود در آن دست محاسبه می شود. خال ها (دل، گشنیز، پیک ، خشت ) در بازی باکارات اهمیتی ندارند. کارتهای صورت ( شاه ، بی بی ، سرباز ) و کارت 10 امتیازی ندارند و ارزش آنها برابر صفر(0) است. کارت آس یا تک ارزشی معادل 1 (یک) دارد. بقیه کارتها که شامل اعداد 2 تا 9 می شوند ، ارزشی برابر با عدد درج شده روی خودشان را دارند . مثلا ارزش کارت 4 ،همان 4 است . اگر در بازی باکارت مجموع امتیازات یک دست از 10 بیشتر شود، از آن دست 10 تا کم می شود. مثلا اگر مجموع کارت های یک دست 16 شود ، از آن 10 تا کم میشود و ارزش آن دست 6 است .

شرایط دادن کارت سوم در بازی با کارات :

آموزش بازی باکارات و قانون دادن کارت سوم در این بازی چیست؟ تحت چه شرایطی گرفتن کارت سوم برای شما می تواند مفید باشد؟؟ هر دو طرف بازی اعم از بازیکن و بانکر تحت شرایط زیر می توانند درخواست کارت سوم نمایند؟

در صورتی که بازیکن کارت سوم را دریافت کنند شرایط نشان می دهد آیا بانکر نیز می توانند کارت سوم را دریافت کند یا نه؟؟؟

شرایط دریافت کارت سوم توسط بانکر

در صورتی که کارت سوم بازیکن ،کارت های صورت( شاه، بی بی، سرباز) و یا کارهای ۹ وده و یا آس باشد. بانکر میتواند روی امتیاز ۴ تا ۷ بماند و یا کارت هایی با ارزش ۰ تا ۳ بگیرد. اگر کارت سوم بازیکن ارزشی برابر با شش یا هفت داشته باشد بانکر میتواند کارتی با ارزش صفر تا ۶ بگیرد یا بر روی امتیاز صفر تا ۶ بماند. اگر کارت سوم بازیکن ارزشی برابر با چهار یا پنج داشته باشد بانکر میتواند کارتی با ارزش ۰ تا ۵ بگیرد یا بر روی امتیاز ۶ تا ۷ بماند. اگر کارت سوم بازیکن ارزشی برابر با دو یا سه داشته باشد بانکر میتواند بر روی امتیاز پنج تا هفت بماند و یا کارتی با ارزش ۰ تا ۴ بگیرد. با توجه به شرایطی که گفته شد ، در اکثر کازینو ها بانکر می تواند کارت سوم دریافت کند . همه چیز به استراتژی شما در شرط بندی بستگی دارد اینکه بخواهید روی دست بانک شرط ببندید یا بازی کن. در هر صورت ارزش دستها در بازی توسط دیلر یا کارت پخش کن بررسی می شود.

ضریب های برد در شرط بندی بازی باکارات

در صورتی که شما روی دست بانکر شرط بسته باشید و دست بانکر برنده بازی باشد شما دو برابر مبلغ شرط خود را خواهید برد. در صورتی که شما روی دست بازیکن شرط بسته باشید و دست بازیکن برنده بازی باشد شما دو برابر مبلغ شرط خود را خواهید برد. در صورتی که شما روی مساوی شدن دست بازی و بانکر شرط بسته باشید و بازی مساوی تمام شود شما نه برابر مبلغ شرط خود را خواهید برد. اگر شما شرط خود را روی هر کدام از دو طرف بازی بسته باشید و بازی به صورت مساوی تمام شود مبلغ شرط را به شما باز می گرداند.

احتمالات و یا شانس ها در بازی باکارات

در این بازی همه چیز به شانس بستگی دارد و شما قبل از این که دست ها را ببینید ،روی چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده است ، شرط میبندید. درست مانند وقتی که شما روی سکه ای که هنوز در هوا می چرخد و احتمال امدن شیر یا خط مساوی است شرط میبندید. کاملاً بی خبر بر روی دست بازیکن یا بانکر شرط می‌بندید .به همین دلیل است که این بازی در میان ثروتمندان بسیار محبوب است و کاملاً غیر قابل پیش بینی است. در حالت عمومی احتمال برد با کازینو است اما فقط تعداد کمی از آن در هشت دست ورق موجود است. به این معنی که ۱.۰۶ درصد در شرط بندی بر روی بانکر و ۱.۲۴ درصد بر روی بازیکن شرط بندی می‌شود.

شرط های کناری در بازی باکارات

آموزش بازی باکارات به سه شرط اصلی اشاره کردیم اما شرط های فرعی دیگری نیز وجود دارد که به شرط های کناری معروف هستند. شرط های اصلی شامل: شرط روی بازیکن ،شرط روی بانکر و شرط مساوی. شرط های کناری شامل: شرط روی مجموع کارت های استفاده شده در بازی و شرط روی جفت ها که در هر دور از بازی ضرایب این شرط ها تغییر می کنند.

شرط بندی روی جفت ها

این شرط تنها روی دو کارت اولیه بازیکن و بانکر قابل اجرا است که شامل جفت بازیکن ، جفت بانکر و جفت یکی از دو طرف بازیست . کارت سوم در این شرط به حساب نماید و نقشی در تشکیل کارت های جفت ندارد.

شرط روی مجموع کارت های استفاده شده در بازی

این شرط خود شامل دو شرط ، کوچک و بزرگ است .

باید توجه داشت که دوشرط کنار و اصلی ارتباطی با یکدیگر ندارند و شما می توانید این دو شرط را به صورت کاملا جداگانه به کار بگیرید. یعنی می توانیم شرط اصلی را روی بازیکن و شرط کناری را روی بانکر ببندید و یا ، برعکس. نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که شما بدون بستن شرط های اصلی ، می توانید در بازی باکارات شرط های کناری را به کار گیرید.

مراحل شرط بندی در بازی باکارات چگونه است؟

در این مرحله از آموزش بازی باکارات، از زاویه ای دیگر به شرط بندی در این بازی می پردازیم.

دور اول شرط بندی دربازی با کارات :

این شرکت می تواند قبل ازپخش شدن کارت ها توسط دیر بسته شود شود. کسانی که شرط می بندند ( پانترها ) میتوانند روی یک نتیجه یا بیشتر از یک نتیجه شرط ببندند.

دور دوم شرط بندی در بازی باکارات:

اتمام بازی دور اول و دریافت کارت توسط بازیکن ، ضرایب جدیدی برای شرطها تعریف می شود .و دور دوم شرط بندی دربازی شروع می شود. باید توجه داشت شرط هایی که در دور اول بسته می شوند تاثیری در شرط های بسته شده در دور دوم ندارند و کسانی که شرط می بندند ( پانترها) ، می‌توانند شرط های متفاوت و یکسان را در هر دو مرحله ببندند.

دوره سوم شرط بندی در بازی باکارات :

بعد از اتمام دور دوم شرط بندها بانکر کارت اول خود را دریافت می کند و ضرایب جدیدی برای شرط بندی مشخص می شود تا دور سوم شرطبندی ها آغاز شود .سپس بازی کن و بانکر کارت دوم را می گیرند و اگرهر کدام احتیاجی به کارت سوم داشته باشند ، آن را دریافت می کنند . سپس نتایج توسط دیلر محاسبه شده و نتایج اعلام می گردد.

انتخاب ژتون در بازی باکارات:

شما در انتخاب ژتون برای شرط بندی هیچ محدودی ندارید. ژتون ها با مبالغ مختلفی وجود دارند،تنها کافیست به قسمت انتخاب ژتون در صفحه خود رفته و مبلغ ژتون مورد نظر خود را انتخاب کنید. این مبلغ هر مقداری میتواند باشد. حال در صفحه نمایش میتوانید شرط مورد نظر خود را اعمال کنید.

اجرای شرط بندی در بازی باکارات

همانطور که گفته شد این بازی کاملاً به صورت شانسی است ، و پایه علمی ندارد. با توجه به بررسی ها و آمار هایی که بر اساس سایت های آنلاین بدست امده است . پیشنهاد ما به شما این است که در طول بازی ، بازی خود را نصفه و نیمه رها نکنید و الگوی خود را در وسط بازی عوض نکنید . به طور مثال اگر در بازیی ، بر روی بازیکن شرط بسته اید و او مرتب در حال بردن است استراتژی خود را حفظ کنید و بر روی بانکر شرطبندی نکنید .همواره مقدار پولی را که شرط میبندید محاسبه کنید و شمار ژتون های خود را داشته باشید . از قبل تصمیم بگیر که در صورت بدست اوردن چه میزان پول می خواهید بازی را تمام کنید . مثل هر بازی دیگری که شانس پایه اصلی بازیست ، شما قادر نخواهید بود مدت زیادی در بازی بمانید . پس زمانی که به حد نصاب برد رسیدید ، پول خود را بردارید و از بازی خارج شوید . امیدوارم که قوانین بازی باکارات را اجرا کنید و از بازی خود نهایت لذت را ببرید .

آموزش حرفهای باکارات

آموزش حرفه ای باکارات

یکی از مفرح ترین بازی های کازینویی بی شک بازی باکارات است . آموزش حرفه ای باکارات هدف اصلی ما در این مقاله است . مهم ترین بخش در حرفه ای شدن در یک بازی قبل از تجربه بدون شک آموزش است . باید حتما آموزش را به صورت حرفه ادامه مطلب…